Wat houdt dit in?

In deze rol wordt van ons verwacht dat we samen met onze opdrachtgever een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen of een bestaande visie verder concretiseren. Dit kan gaan over de totale organisatie of binnen een specifieke doelstelling/project waar we richting geven en vooral langetermijn denken. Naast het uitwerken van de visie moet er vaak een transformatieplan uitgewerkt worden wat dan een roadmap wordt om de visie effectief te realiseren. In de transformatiemap vind je dan alle acties en projecten terug moet hun afhankelijkheden, prioriteit en eindverantwoordelijke zodat je over een instrument beschikt voor de sturing en opvolging van het veranderingsproces.

“Wat zouden we morgen moeten doen?”, dat bepaalt de visie

Enkele voorbeelden van type opdrachten:

  • uitwerken van de missie, visie en waarden voor de organisatie;
  • uitwerken van de strategische doelstellingen naar concrete acties & projecten;
  • identificeren van de Key Performance Indicators (KPI’s);
  • ontwikkelen van een transformatiemap vanuit het strategisch kader;
  • opzetten van strategische samenwerkingen: partnerships, co-creatie, fusie, …;
  • het kerntakendebat of het aligneren van de waardeketen;
  • uitwerken van een nieuw go-to-market model;
  • actualiseren en verfijnen van producten & diensten;
  • uitwerken van een groei strategie, differentiatie strategie, saneringsplan, herstructurering, …;
  • … .